Filtrar cursos por...
Buscador libre...
Cursos > Cursos > oposiciones profesor > Oposiciones Profesor de Primaria: Educacion Infantil para Cataluña
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Oposiciones Profesor de Primaria: Educacion Infantil para Cataluña

Tipo: Oposiciones | Modalidad: Presencial/Distancia | Precio: Consultar | oposiciones profesor

Descripción Oposiciones Profesor de Primaria: Educacion Infantil para Cataluña Las Oposiciones Profesor de Primaria: Educación infantil para Cataluña son semipresenciales. «EL CENTRO NO ADMITE SOLICITUDES […]

CURSO NO DISPONIBLE ACTUALMENTE

Descripción Oposiciones Profesor de Primaria: Educacion Infantil para Cataluña

Las Oposiciones Profesor de Primaria: Educación infantil para Cataluña son semipresenciales.
«EL CENTRO NO ADMITE SOLICITUDES DE MENORES DE 18 NI MAYORES DE 50 AÑOS»

T´ Agraden els nens i ets diplomada en educació infantil? Les oposicions d´educació infantil a Catalunya són la millor opció per al desenvolupament de la teva carrera professional.

Màster- D vol que ho aconsegueixis amb el seu curs de preparació de les oposicions d´ educació infantil per a Catalunya.

Treballar en l´ensenyament públic de Catalunya és l´opció més interessant ja que ofereix una ocupació fixa i bé remunerat enfront de l´ensenyament privat. Per a aconseguir-lo has de superar les oposicions a educació infantil d´aquesta comunitat autònoma.

El curs d´educació infantil per a Catalunya et prepara per a superar les proves d´educació infantil amb el temari en la llengua catalana.

Si aproves les oposicions treballaràs amb nens de tres a sis anys, realitzant les tasques pròpies d´un mestre per a nens d´aquesta edat, com poden ser la planificació d´activitats diàries i l´organització d´actes puntuals en un Centre d´ Educació Infantil, la identificació de les característiques físiques, psicològiques, sociològiques i de conducta del nen, el diagnòstic i tractament específic de les dificultats d´aprenentatge o desenvolupament, o l´orientació i ajuda a la família per a la resolució del problemes que poden presentar els nens en la seva evolució

Les oposicions d´educació infantil per a Catalunya consten de dues proves: la primera prova de l´oposició consisteix en exercicis i desenvolupament d´un tema; en la segona prova es valorarà l´aptitud pedagògica i domini de les tècniques docents a través d´una programació didàctica i l´elaboració d´una unitat didàctica.

T´oferim tot el necessari perquè una plaça de mestre d´educació infantil a Catalunya dugui el teu nom: material didàctic actualitzat, professionals qualificats i seguiment personalitzat.

Comença avui mateix. Màster-D t´ajuda a aconseguir-ho.

Requisitos Oposiciones Profesor de Primaria: Educacion Infantil para Cataluña     *  - Ser español, nacional de un país miembro de la Unión Europea o nacional de la República de Islandia o nacional del Reino de Noruega.       -Tener cumplidos los 18 años y no exceder la edad establecida para la jubilación.       -Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales para el cuerpo que se opta.       -No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas.       -No estar incurso en causa legal de incapacidad o incompatibilidad según la norma vigente, dejando a salvo el derecho de opción que ésta le otorgue.       -No ser funcionario de carrera o en prácticas del mismo Cuerpo al que se pretende ingresar.     * Ser Diplomado en Magisterio.
Temario Oposiciones Profesor de Primaria: Educacion Infantil para Cataluña -El temario A o específico son 25 temas -Los temarios se ajustarán a lo publicado en el Boletín Oficial del Estado
Temática: oposiciones profesor. Etiquetas: Oposiciones educacion infantil y Oposiciones profesor primaria. Tipo: Oposiciones. Modalidad: Presencial/Distancia. País: España. Estado: Cursos cerrados.

¿Quién lo imparte?

MasterD

MasterD

Centros en toda España
  • Buscar Curso